Siltumenerģijas ģenerācijas avoti

5. Enerģijas pieprasījums un piedāvājums
5.1. Enerģijas pieprasījums Latvijā
5.2. Enerģijas piedāvājums Latvijā
5.3. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti
5.4. Siltumenerģijas ģenerācijas avoti
5.5. Enerģijas avoti tuvākajā nākotnē


Viens no būtiskākajiem enerģijas veidiem Latvijā ir siltums. Siltums tiek patērēts galvenokārt mājsaimniecību vajadzībām, otrajā vietā atstājot pakalpojumu un būvniecības sektoru. Trešais lielākais patēriņa apjoms ir zudumi aptuveni 3,7PJ apmērā.

204. Siltumelektrostacijās saražotais siltumenerģijas apjoms ir 2608GWh. No šī apjoma 70% izlietoti Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes vajadzībām.

205. Lielākais siltumenerģijas ražotājs Latvijā ir AS Latvenergo. Uzņēmuma divas koģenerācijas elektrostaciju – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2, kas ir arī lielākās koģenerācijas elektrostacijas Latvijā, to kopējā uzstādītā siltuma jauda ir 1525MWth.

206. Svarīgākie skaitļi: Trīs ceturtdaļas (jeb 17,82PJ) centralizēti pieejamās siltumenerģijas patērē mājsaimniecības.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License