6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Viens no elektriskās sistēmas normālas darbības pamatnoteikumiem ir elektroenerģijas ražošanas un elektroenerģijas patēriņa precīza līdzsvara nodrošināšana nepārtraukti jebkurā laika momentā (sistēmas balansēšana).

Elektroenerģijas tirgus likums, Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi un Tīkla kodekss (Sistēmas un tirgus dalībnieku rīcības dokuments, kuru administrē Pārvades sistēmas operators un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padome (Regulators)) ir galvenie tiesību un normatīvie akti, kas nosaka sistēmas un tirgus dalībnieku darbības, lomas un pienākumus sistēmas balansa nodrošināšanai.

Elektriskās sistēmas balansēšana nacionālajā līmenī ir PSO pienākums. Saistīto lietotāju elektroapgādes nodrošināšana ir Publiskā tirgotāja uzdevums. Abas šīs institūcijas, kopējas darbības rezultātā, nodrošina Latvijas elektroenerģijas lietotāju apgādi atbilstoši pieprasījumam un saskaņā ar līgumiem.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License