4.4. Piegādātāji un patērētāji

4. Dalībnieki
4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas


Piegādātāji

Latvija līdz 2010.gada janvārim bija vienīgā no Baltijas valstī, kas bija pilnībā atvērusi savu elektroenerģijas tirgu, dodot iespēju vietējā tirgū piedalīties arī ārvalstu uzņēmumiem. Šo iespēju līdz šim izmanto Igaunijas lielākais elektroenerģijas ražotājs Eesti Energia, kurš Latvijā darbojas ar Enefit nosaukumu. Lielākie enerģijas ražotāji un / vai piegādātāji Latvijā ir AS Latvenergo (skat. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti) un Enefit (Eesti Energia, kas ir lielākais enerģijas ražotājs Igaunijā).

Patērētāji

Galvenie enerģijas patērētāji ir mājsaimniecības, transports, rūpniecība un pakalpojumu sektors. Nav precīzu datu par kopējo fizisko un juridisko klientu skaitu Latvijā, ko var uzskatīt par enerģijas patērētājiem. Pēc AS Latvenergo, kas ir lielākais enerģijas piegādātājs Latvijā, informācijas 2009.gada septembrī uzņēmumam ir ap 900 000 klientu privātpersonu un līdz 30 000 klientu juridisko personu.

Mājsaimniecības 2007.gadā bija lielākais enerģiju tērējošais sektors ar kopējo patēriņu 1,470mtoe (miljoni tonnu naftas ekvivalenta). Tālāk seko transporta sektors ar 1,333mtoe, rūpniecība ar 0,724mtoe, pakalpojumu sektors ar 0,679mtoe un lauksaimniecības sektors ar 0,155mtoe enerģijas patēriņu. Citi sektori patērēja enerģiju aptuveni 2000toe apjomā.

Svarīgākie skaitļi: Kopējais enerģijas gala patēriņš Latvijā 2007.gadā bija 4,364mtoe (miljoni tonnu naftas ekvivalenta) un lielākais enerģijas patērētājs bija mājsaimniecības ar 1,470mtoe enerģijas patēriņu, kas ir 33,68% no kopējā enerģijas patēriņa.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License