Noderīgas saites

Valsts un pašvaldību institūcijas

Ekonomikas ministrija / enerģētika
Ekonomikas ministrija / enerģētika / tiesību akti
Ekonomikas ministrija / pētījumi, publikācijas, statistika
Ekonomikas ministrija / atjaunojamie energoresursi (AER)
LR Vides ministrija / atjaunojamie energoresursi (AER)
LR Vides ministrija / emisiju tirdzniecība
LR Vides ministrija / klimata pārmaiņas
LR Vides ministrija / Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Zemkopības ministrija / meža nozare
Zemkopības ministrija / lauksaimniecība
Rīgas enerģētikas aģentūra

ES institūcijas un starptautiskās organizācijas

Eiropas Komisija / enerģētika
Eiropas Komisija / atjaunojamie energoresursi
Eurostat / enerģētika
Starptautiskā enerģētikas aģentūra / International Energy Agency
Starptautiskā atomenerģētikas aģentūra / International Atomic Energy Agency
Eiropas Komisija / BEMIP
Eiropas enerģētikas regulatori / CEER un ERGEG
Starptautiskais enerģijas regulatoru tīkls / International Energy Regulation Network
Starptautiskā klimata pārmaiņu darba grupa / IPCC

Pētniecības organizācijas, domnīcas

Fizikālās enerģētikas institūts
Fridriha Eberta fonds

Komersanti, profesionālās asociācijas

AS Latvenergo
AS Latvijas gāze
AS Rīgas siltums
Vēja enerģija Baltijas jūras reģionā / Windenergy in the BSR
Eiropas elektroenerģijas ražotāju asociācija / Eurelectric
Eiropas vēja enerģijas asociācija / European wind energy association
Latvijas biomasas asociācija / Latbionrg
SmartGrids / European Technology Platform for the Electricity Networks of the Future

Vides organizācijas

Vides aizsardzības klubs
Zaļā brīvība
Latvijas zaļā kustība
Baltijas vides forums
homo ecos


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License