6.5. Neatjaunojamie energoresursi

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Neatjaunojamie enerģijas resursi nereti tiek dēvēti arī par fosilajiem tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tiek iegūti no zemes dzīlēm lielākā vai mazākā dziļumā, ir veidojušies senu ģeoloģisko procesu rezultātā simtu tūkstošu un pat miljonu gadu garumā, šo resursu atjaunošanās nav iespējama īsā laikā. Par neatjaunojamiem energoresursiem uzskata naftu (jebkādā veidā), dabas gāzi, ogles (akmeņogles, brūnogles), degslānekli. Nereti pie neatjaunojamajiem resursiem tiek pieskaitīs arī urāns, ko izmanto AES darbināšanai.

Pasaulē pieejamo dabas gāzes resursu apjoms ir pietiekams, lai segtu pieprasījumu līdz 2030.gadam un arī pēc tam, gan ar ilgtermiņā arvien pieaugošām ieguves izmaksām. 2008.gada beigās apstiprinātās dabas gāzes rezerves pārsniedza 180 triljonus m3, ar ko pietiek, lai nodrošinātu dabas gāzes ieguvi esošajos ieguves apjomos vēl aptuveni 60 gadus. Vairāk nekā puse no šiem resursiem atrodas trīs valstīs - Krievijā, Irānā un Katarā.

Pārējie teorētiski iegūstamie dabas gāzes resursi ir lielāki. Ilgtermiņā ar patlaban komerciāli pieejamām metodēm iegūstamo resursu apjoms sasniedz 850 triljonus m3. No šī apjoma nekonvencionālie gāzes resursi (metāns, tight gas, slānekļa gāze) veido aptuveni 45%. Līdz šim pasaulē kopā iegūti vai sadedzināti 66 triljoni m3 gāzes.

Svarīgākie skaitļi: Fosilo energoresursu prognozētā pieejamība pasaulē: ogles – līdz 260 gadiem; nafta – līdz 80 gadiem; gāze – līdz 120 gadiem; urāns – līdz 70 gadiem.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License