6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi

6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē
6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Galvenie AER Latvijā ir hidroresursi, koksne (biomasa) un vējš. Jāņem vērā, ka, palielinot vēja enerģijas apjomu, ekvivalentā apjomā jānodrošina t.s. līdzsvarojošās jaudas, kas spēj garantēti nodrošināt enerģijas ražošanu arī apstākļos, kad vēja nav. Eiropas Komisijas piedāvājumā dalībvalstīm AER izmantošanā, Latvijai noteiktais mērķis ir 2020.gadā sasniegt 42% AER īpatsvaru enerģijas gala patēriņā. Tas nozīmē, ka Latvijai līdz 2020.gadam AER īpatsvars enerģijas gala patēriņā salīdzinājumā ar 2005.gada līmeni būs jāpalielina aptuveni par 7%.

Svarīgākie skaitļi: 2020.gadā Latvijai jāsasniedz 42% AER īpatsvars enerģijas gala patēriņā.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License