Industrija

Dalībnieki
-Valsts institūcijas
-Pašvaldības
-Industrija
-Piegādātāji un patērētāji
-Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
-Vides organizācijas
-NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas
-Eiropas līmeņa dalībnieki


114. Enerģētikas industrijas pārstāvji ir uzskatāmi par aktīvākajiem enerģētikas regulējumā ieinteresētajiem dalībniekiem. Latvenergo koncerns (ST, AST, LE) un tajā ietilpstošie uzņēmumi ir uzskatāmi par būtiskāko industrijas interešu pārstāvi enerģētikas politikas veidošanā. Latvenergo koncerna uzņēmumi ir juridiski nodalīti, tomēr to faktiskā ietekme uz enerģētikas attīstību Latvijā ir objektīvi nozīmīga – gan politikas plānošanā, gan infrastruktūras attīstībā, gan enerģijas ražošanā.

115. Latvijas enerģētikā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas aktīvi savas intereses aizstāvēja elektroenerģijas ražotāji no atjaunojamajiem energoresursiem un it īpaši mazo HES kā elektroenerģijas ražošanas avota aizstāvji. Elektrības ražošanai mazajos HES tika izveidota labvēlīga normatīvā vide, kas paredzēja īpašu atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma par dubultu tarifu veidā. Jāatzīmē, ka visu mazo HES pastāvēšanas un darbības laiku šis elektroenerģijas ražošanas veids guvis pretrunīgu vērtējumu, kas galvenokārt saistīts ar ieguvumu samērojamību ar iespējamo kaitējumu videi un papildu slogu elektroenerģijas gala lietotājiem.

116. Visu Latvijā iespējamo AER operētāji (vējš, mazas jaudas hidroenerģija, saule, biomasa, biogāze, mazas jaudas koģenerācija) ir guvuši atbalstu saražotās elektroenerģijas iepirkšanai par paaugstinātu iepirkuma tarifu (jeb t.s. feed-in tarifu).

Būtiska loma Latvijas apgādē ar primārajiem energoresursiem ir uzņēmuma "Latvijas gāze", kurš līdz ar uzņēmumu "Itera Latvija" veido dabasgāzes de facto dabas gāzes piegādes Baltijas valstīs monopolu dabasgāzes importā, pārvadē, uzglabāšanā un tirdzniecībā. Uzņēmums "Latvijas gāze" pieder Krievijas uzņēmumam "Gazprom" (25%), Vācijas "E.On Ruhrgas International AG" (47.15%), SIA "Itera-Latvija" (25%).

117. Svarīgākie skaitļi: Mazas jaudas elektrostaciju kopējā izstrāde 2009.gadā ir 479GWh jeb 9,9% no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma. Mazie HES Latvijā 2009.gadā saražo aptuveni 57GWh elektroenerģijas jeb 1,1% no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma.


Lapas saturs šobrīd tiek papildināts!

Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License