Enerģijas pieprasījums Latvijā

5. Enerģijas pieprasījums un piedāvājums
5.1. Enerģijas pieprasījums Latvijā
5.2. Enerģijas piedāvājums Latvijā
5.3. Elektroenerģijas ģenerācijas avoti
5.4. Siltumenerģijas ģenerācijas avoti
5.5. Enerģijas avoti tuvākajā nākotnē


Latvijā 2008. gadā (?) patērēja 7,4 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas, no kuras 2,81TWh tika importētas un 0,3TWh eksportētas. Šajā gadā elektroenerģijas tehniskie un komerciālie zudumi (skaidrot ) veidoja 0,82TWh.

Ņemot vērā globālās ekonomiskās recesijas ietekmi uz elektroenerģijas pieprasījumu un patēriņa modeli, kā arī, salīdzinot ar PSO iepriekšējā gada ziņojuma datiem un vadoties pēc Ekonomikas ministrijas IKP prognozēm, ir būtiski koriģētas arī elektroenerģijas patēriņa un slodzes prognozes, kas jāņem vērā, plānojot tuvākajos gados plānojamās investīcijas enerģijas ražošanas jaudās un prognozējot importējamās elektroenerģijas apjomu. PSO prognozē, ka 2008.gada patēriņa līmenis (7,5TWh) pēc ekonomiskās lejupslīdes izraisītā patēriņa samazinājuma atkal tiks sasniegts 2015.gadā, kad tāpat tiks sasniegta 2008.gadā uzrādītā maksimālā elektroenerģijas patēriņa slodze (1414MW). Gada patēriņš 2020.gadā tiek lēsts 8,79TWh ar maksimālo slodzi 1614MW, kas ir par 200MW vairāk nekā 2015.gada prognoze.

Enerģijas gala patēriņš piedzīvoja ievērojamu samazinājumu deviņdesmito gadu sākumā, 1995.gadā krītot līdz 163PJ, salīdzinot ar 273PJ 1991.gadā un uz pieciem gadiem nostabilizējoties apmēram 161 PJ līmenī. 2000.gadā piedzīvots vēl viens samazinājums līdz 142 PJ, taču pēdējos gados enerģijas gala patēriņš atkal ir mazliet audzis (168PJ 2004.gadā, 171PJ (?) 2008.gadā).

Svarīgākie skaitļi: Elektroenerģijas pieprasījums Latvijā 2009.gadā: 7055GWh. Kopējā elektrostaciju izstrāde: 4829GWh.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License