7.3. Enerģētiskās atkarības mazināšana

7. Mērķa formulējums: nacionālās intereses
7.1. Attīstības un ilgtspējības intereses
7.2. Drošības intereses
7.3. Enerģētiskās atkarības mazināšana
7.4. Enerģētikas saikne ar ekonomisko attīstību


Lai mazinātu enerģētisko atkarību un veicinātu enerģijas piegādes drošību, arī ņemot vērā tirgus liberalizācijas tendences, jāveic gan nacionāli, gan reģionāli pasākumi, tostarp jāmodernizē reģiona lielākās TEC (gan efektivitātes uzlabošanai, gan vides prasību izpildīšanai); jābūvē jaunas TEC; Ignalinas AES jaudu aizstāšanai jābūvē jauna AES un / vai fosilā kurināmā spēkstacija; jāmaina izmantoto degvielas veidu portfelis un jādažādo imports, kā arī jāuzlabo enerģijas piegādes un sadales sistēma.

Latvija uz vietas saražo tikai aptuveni 1/3 no elektroenerģijas gala patēriņa, kas nozīmē, ka Latvija ir atkarīga gan no elektroenerģijas importa, gan no tādu energoresursu importa, no kuriem iespējams ražot elektroenerģiju. Šādā situācijā nacionālās drošības interesēs ir gan pēc iespējas plašāk un racionālāk izmantot Latvijā pieejamos energoresursus, gan dažādot importa avotus, elektroenerģijas (un arī siltuma) ražošanā izmantotās tehnoloģijas, kas ļauj diversificēt arī enerģijas ražošanā izmantojamos resursus.

Analizējot Baltijas valstu enerģētikas nākotni un riskus, kas saistīti ar enerģijas piegādi un drošību, jāņem vērā, ka Baltijas reģions jāvērtē arī kā vienots reģions, ne tikai kā atsevišķas valstis.

Jāveido visu komerciāli pieejamo elektroenerģijas ražošanas un centralizētās apkures tehnoloģiju ilgtermiņa ieguldījumu portfelis, kas radītu vismazākās izmaksas no ilgtspējīgas attīstības viedokļa. Enerģētikas attīstības plānošanā jāņem vērā nacionālās intereses, kas ietver arī enerģijas piegādes drošību, ko jācenšas nodrošināt par iespējami zemākām izmaksām.

Svarīgākie skaitļi: Latvijas enerģētiskā atkarība (2007): 61,5%


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License