Eiropas līmeņa dalībnieki

Dalībnieki
-Valsts institūcijas
-Pašvaldības
-Industrija
-Piegādātāji un patērētāji
-Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
-Vides organizācijas
-NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas
-Eiropas līmeņa dalībnieki


181. Ir vairāki Eiropas un globāla līmeņa dalībnieki, kuru loma saistās ar tīkošanās un pārstāvniecības funkciju īstenošanu. Šie dalībnieki tiek uzskatīti par autoritatīviem viedokļa par enerģētikas jautājumiem avotiem. Šādi dalībnieki ir Pasaules enerģētikas padomes Latvijas nacionālā komiteja (PEP LNK) un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Fizikālās enerģētikas institūts (FEI). Šajās organizācijās ir ievērojams zinātniskais potenciāls un pieredze dažādu jomu enerģētikas izpētes projektu īstenošanā, sākot ar atomenerģētiku un beidzot ar modernajām tehnoloģijām enerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License