! citātS

"Mans mērķis ir panākt tādas valsts atbalsta sistēmas izveidošanu atjaunojamo energoresursu ražošanai un izmantošanai elektroenerģijas ražošanā, kas būtu caurskatāma, sabiedrībai izprotama, un visiem pretendentiem būtu radītas vienlīdzīgas iespējas konkurēt uz tā dēvēto obligāto elektrības iepirkumu."

/Artis Kampars, 2009.gada 28.aprīlis, NRA.LV/


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License