7.1. Attīstības un ilgtspējības intereses

7. Mērķa formulējums: nacionālās intereses
7.1. Attīstības un ilgtspējības intereses
7.2. Drošības intereses
7.3. Enerģētiskās atkarības mazināšana
7.4. Enerģētikas saikne ar ekonomisko attīstību


Būtiska, taču ne obligāti radikāla izšķiršanās ir jāizdara enerģētikas sektora attīstības kontekstā - attiecībā uz valsts atbalstu jaunu ģenerējošo jaudu uzstādīšanā, esošo jaudu uzlabošanā un novecojošo jaudu aizstāšanā. Svarīgākie jautājumi, kas jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procesā, ir
1) spēja nodrošināt elektroapgādi un siltumapgādi iedzīvotājiem, uzņēmumiem valsts un pašvaldību iestādēm tieši tad, kad un tik lielā apmērā, cik nepieciešams,
2) iespējami tīrākas enerģijas ražošana, ko iespējams īstenot, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus un
3) iespējami mazākas izmaksas augšminēto mērķu sasniegšanai.

Ilgtspēja enerģētikā jāskata arī energoapgādes drošības kontekstā. Viens no būtiskākajiem energoapgādes ilgtspējas jautājumiem ir enerģijas piegādes drošība, kas nozīmē, ka enerģijas piegāde notiek ilgstoši, bez pārrāvumiem un par [vairāk vai mazāk] samērīgu vai pieejamu cenu. Enerģijas piegādes drošība ir primāra no pieprasījuma nodrošinājuma un tālredzīga resursu [piegādes] plānošanas viedokļa.

Ilgtspējīga attīstība iespējama, ja tiek apzināti un līdzsvaroti izmantoti resursi, kas nav jāimportē (bet, ja ir jāimportē, tad ne lielos apjomos), kam nav svārstīga cena, un kas ideālā gadījumā ir atjaunojami jeb nav fosilas izcelsmes.

Latvijā ir pieejami būtiski atjaunojamie energoresursi (skat. Atjaunojamie energoresursi) - biomasa, vēja enerģija un biogāzes ražošanai nepieciešamās izejvielas. Tas dod iespēju enerģētikas ilgtspējīgas attīstības plānošanu un īstenošanu saistīt ar plašāku AER izmantošanu enerģijas ražošanā, nekā līdz šim. Vietējo resursu izmantošana enerģijas (it īpaši - siltuma) ražošanā, mazina atkarību no importējamiem fosilajiem energoresursiem (vienlaikus uzlabo importa eksporta bilanci), veicina ekonomikas attīstību un nodarbinātību reģionos.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License