7. Mērķa formulējums: nacionālās intereses

7.1. Attīstības un ilgtspējības intereses
7.2. Drošības intereses
7.3. Enerģētiskās atkarības mazināšana
7.4. Enerģētikas saikne ar ekonomisko attīstību


Valsts nacionālās intereses ir nodrošināt tās neatkarību un drošību. Neatkarības un drošības jēdziens ietver arī spēju nodrošināt valsts energoapgādi, nenonākot atkarībā no ārējiem apstākļiem - energoresursu piegādātājiem, to īstenotas selektīvas energoresursu cenu politikas vai resursu piegādes pātraukuma vienalga kādu iemeslu dēļ. Lai šīs nacionālās intereses būtu iespējams īstenot, ir svarīgi īstenot mērķtiecīgu politiku, kas maksimāli samazina vai pilnībā izslēdz tādus riskus kā: 1) atkarība no viena energoresursu piegādātāja, 2) atkarība no viena importējama energoresursa, 3) augošs elektroenerģijas un siltuma patēriņš, 4) enerģijas ražošanas bāzes jaudu trūkums vai nepietiekamība, un 5) ierobežota konkurence enerģijas tirgū (sīkāk skat. Galvenās dilemmas, pretrunas un riski).

Elektroenerģijas patēriņam jebkurā laika brīdī jābūt nodrošinātam ar pietiekamu elektroenerģijas apjomu. To var nodrošināt divos veidos - saražojot elektroenerģiju vietējā tirgū vai arī to importējot no ārējiem piegādātājiem. Lai patēriņu nodrošinātu ar nepieciešamo elektroenerģijas apjomu, to ražojot valstī, nepieciešamas ģenerējošās jaudas, kas šādu elektroeneerģijas apjomu spēj saražot. Ja pieejamās ģenerējošās jaudas nespēj saražot visu nepieciešamo elektroenerģijas apjomu, vai arī elektroenerģiju lētāk ir importēt, tā tiek iepirkta no ārējiem piegādātājiem. Drošai energosistēmas lietotāju elektroapgādei nepieciešama garantēta iespēja iepirkt elektroenerģiju no ārējiem avotiem vai saražot to uz vietas.

Siltumapgādē, kas Latvijā ir īpaši aktuāla 5-6 mēnešus gadā, situācija ir atšķirīga - tā kā siltumenerģiju nav iespējams efektīvi transportēt lielos attālumos, tā visa ir jāsaražo uz vietas tur, kur ir pieprasījums (vajadzība). Riski, kas saistīti ar siltumapgādi, iedalāmi ārējos un vietējos. Ārējie riski ir siltumenerģijas ražošanai izmantojamo energoresursu piegādes pātraukumi, augstas energorsursu cenas. Vietējie riski ir ražošanas jaudu trūkums vai nepietiekamība, iekārtu zema efektivitāte, siltumtīklu un kopumā pārvades infrastruktūras nolietojums un zema energoefektivitāte, kā arī zema energoefektivitāte patēriņa pusē.

Elektroenerģijas apgādes drošums ilgtermiņā ir atkarīgs no investīcijām elektroenerģiju ģenerējošajās jaudās, savlaicīgā savu darba resursu izsmēlušo jaudu nomaiņā un jaunu jaudu būvniecībā, kā arī pietiekamiem ieguldījumiem primāro energoresursu un elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmās pieprasīto enerģijas plūsmu nodrošināšanai.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License