6. Pieejamie enerģijas veidi tagad un nākotnē

6.1. Atjaunojamie energoresursi
6.2. Eiropas Savienības mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanā
6.3. Latvijā sasniedzamie AER izmantošanas mērķi
6.4. Koģenerācija
6.5. Neatjaunojamie energoresursi
6.6. Ietekmes uz vidi novērtējums
6.7. Energoefektivitāte
6.8. Enerģētikas infrastruktūra
6.9. Pieprasījuma un piedāvājuma savienošana
6.10. Valsts politika – izvēles


Pasaulē enerģijas patēriņš aug, bet fosilo energoresursu kļūst mazāk, to ieguve apgrūtinošu ģeogrāfisko, ģeoloģisko un arī politisko apstākļu dēļ kļūst dārgāka un sarežģītāka, līdz ar to arī pieejamība enerģijas ražošanai – ierobežotāka. Iespējamais risinājums, kas tuvākajās desmitgadēs uzskatāms par paralēlu, bet vēl ne fosilo kurināmo aizstājošu, ir atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmantošana elektroenerģijas un siltuma ražošanā, izmantojot visas ekonomiski un sociāli pamatojamās situācijas AER lomas stiprināšanai.

Svarīgākie skaitļi: Fosilo energoresursu prognozētā pieejamība pasaulē:

ogles – līdz 260 gadiem;
nafta – līdz 80 gadiem;
gāze – līdz 120 gadiem;
urāns – līdz 70 gadiem.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License