4. Dalībnieki

4.1. Valsts institūcijas
4.2. Pašvaldības
4.3. Industrija
4.4. Piegādātāji un patērētāji
4.5. Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas
4.6. Vides organizācijas
4.7. NVO, domnīcas un pētniecības organizācijas


Ikvienā lēmumu pieņemšanas procesā piedalās iesaistītās puses (dalībnieki), kurām katrai ir sava loma, uzdevumi, funkcijas. Dalībnieku skaitu, lielumu un to nepieciešamās iesaistīšanās apjomu nosaka katra konkrēta situācija, tomēr vispārpieņemti politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas principi valsts pārvaldē un pašvaldībās ir politikas procesa caurspīdīgums, lēmumu sagatavošanas savlaicīgums, savlaicīga un pieejama informācija par lēmumu sagatavošanu tiem dalībniekiem un tām mērķgrupām, kuras pieņemtie lēmumi skars, kā arī konsultācijas ar šiem dalībniekiem. Savukārt komersantiem jāīsteno godīga komercprakse gan savā starpā, gan attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Enerģētikas politika ir joma, kurā pieņemtie lēmumi ietekmē ikvienu valsts iedzīvotāju, taču enerģētikas politikas procesa aktīvo dalībnieku skaits ir aptverams. Latvijā enerģētikas politikas procesa dalībniekus, kam ir atšķirīgas lomas un atšķirīga ietekme, var nosacīti iedalīt vairākās grupās: valsts institūcijas, pašvaldību institūcijas, enerģētikas industrija, enerģētikas nozares profesionālās asociācijas, energoresursu piegādātāji, enerģijas patērētāji, nevalstiskās organizācijas (NVO), vides organizācijas. Atsevišķi dalībnieki no šīm grupām ir ne tikai nacionāla, bet arī reģionāla un Eiropas mēroga dalībnieki.


Komentāri

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License